Cấu hình Website

Lượt xem : 190

Logo website: Chọn hình ảnh đại diện cho công ty cửa hàng

Tên website: tiêu đề của webiste (vd: tên công ty, tên cửa hàng, ngành nghề kinh doanh) 

Mô tả: Mô tả ngắn gọn và đầy đủ về ngành nghề (nên ít hơn 160 ký tự), mặt hàng mà website kinh doanh (Mô tả và tên website là cái mà bộ máy tìm kiếm sẽ thể hiện trên kết quả tìm kiếm nếu tìm thấy trang chủ của bạn trong kết quả tìm kiếm)

Từ khóa: các từ khóa liên quan đến nội dung website (các từ khóa sẽ thể hiện trong thẻ  dùng để tối ưu website với bộ máy tìm kiếm (seo))

Trân trang: nội dung thể hiện ở cuối website 

Popup

Quảng cáo popup tại trang chủ, thường dùng cho các sự kiện quảng cáo hoặc thông báo của website

Đóng dấu

Dùng trong trường hợp muốn giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm của website. 

Khi bật tính năng đóng dấu website sẽ tự động trèn ảnh đóng dấu lên các ảnh sản phẩm khi được up mới 

Lưu ý: nên dùng hình ảnh định dạng .png để làm ảnh đóng dấu

Email

Email nhận: Địa chỉ email nhận thông báo (khi có liên hệ tại website)

Email gửi:  tài khoản để gửi email thông báo cho khách hàng (khi khách hàng đặt hàng tại website sẽ gửi thông báo đến email của khách hàng bằng email này)

Google Analytic

Google Analytics và google webmaster là 2 công cụ tuyệt vời đề theo dõi, phân tích cũng như tối ưu weibste (SEO).

Google script: Mã script mà google analytic cung cấp

File xác nhận: Google webmaster thường yêu cầu upload 1 file xác nhận quyền sở website lên host. bạn có thể upload file xác nhận đó tại đây

Facebook

Website cho phép comment bằng tài khoản Facebook. vì vậy muốn quả trị các comment tại website của mình bạn hãy điền ID Facebook của bạn tại mục Facebook ID

Để lấy ID của Facebook các bạn chỉ cần đổi url facebook.com/{tên tài khoản của bạn} (bạn sẽ có url này khi vao tường nhà bạn) thành graph.facebook.com/{tên tài khoản của bạn}


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề