Quản trị hàng hóa

Lượt xem : 203

Khung duyệt sản phẩm

 • Xem tất cả: xem tất cả mặt hàng đang có 
 • Tìm kiếm: nhập tên hoặc mã sản phầm để tìm kiếm
 • Thư mục: duyệt sản phẩm theo cây thư mục nhóm hàng
 • Sản phẩm nổi bật: hiển thị các sản phẩm được đánh dấu (được hiển thị tại phần sản phẩm nổi bật tại trang chủ)
 • Sản phẩm mới: hiển thị các sản phẩm được đánh dấu  (được hiển thị tại phần sản phẩm mới tại trang chủ)
 • Sản phẩm bán chạy: hiển thị các sản phẩm được đánh dấu  (được hiển tại tại cửa sổ dưới trân website nhằm gây chú ý của khách hàng đối với những sản phẩm này)
 • Sản phẩm ngừng cung cấp: hiển thị các sản phẩm được đánh dấu "ngừng bán"  (các sản phẩm này sẻ không được hiển thị đối với khách hàng)
 • Sản phẩm hết hàng: hiển thị các sản phẩm có số lượng bằng 0.

Thông tin sản phầm


Cung cấp thông tin cơ bản về sản phẩm gồm tên, mã, giá, lượt xem và số lượng
Các thẻ cạnh tên sản phẩm cho biết sản phẩm đã được gắn thẻ Mới, bán chạy, nổi bật. Để bỏ thẻ chỉ cần click vào dấy "x" phía cuối thẻ
Các nút :
 • Sửa: thay đổi thông tin sản phẩm
 • Nổi bật: gắn thẻ cho sản phẩm
 • Xóa: xóa sản phẩm khỏi website

Thông tin nhóm hàng

nút Thêm nhóm hàng: thêm 1 nhóm hàng mới vào website
khi chọn 1 nhóm hàng bên cạnh tên nhóm hàng sẽ có hai nút sửa xóa cho phép chúng ta thay đổi thông tin về nhóm hàng


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề