Thêm sản phẩm

Lượt xem : 193

Tên sản phẩm: tên của sản phẩm

Ảnh sản phẩm: bạn có thể thêm chọn ảnh rồi thêm các ảnh minh họa cho sản phẩm của mình tại mục này. 

Nhóm hàng: nhóm hàng sản phẩm thuộc

Nhãn hiêu: nhãn hiệu của sản phẩm

Giá: gồm Giá NY (giá niêm yết) là giá của sản phẩm. Giá bán là giá của sản phẩm khi giảm giá so với giá niêm yết

Kho: gồm 

  • Mã hàng: mã mà bạn quy định cho sản phẩm
  • Số lượng: số lượng hàng bạn đang còn (khi bạn để số lượng bằng 0 sản phẩm sẽ được gắn thẻ hết hàng)
  • Còn bánNgừng bán: trong trường hợp bạn không muốn hiển thị sản phẩm trên website nữa thì chọn mục ngừng bán

Mô tả: mô tả ngắn gọn về sản phẩm

Ghi chú: những ghi chú của riêng bạn về sản phẩm (mục này sẽ chỉ thể hiện trong mục quản trị, khổng thể hiện tại trang chủ)

Chi tiết: bạn có thể thêm mô tả đầy đủ về sản phẩm trong mục chi tiết

Lấy link ảnh: Tương tự nút lấy link ảnh trong phần biên tập bài viết nút này có chức năng tải các link ảnh từ các nguồn khác không phải do bạn up lên

File đính kèm: cho phép up các đính kèm với sản phẩm (file ảnh, file hương dẫn...) để sử dụng trong mục chi tiết


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề